Топ-100
Back

★ వికీపీడియా - వికీపీడియా, ఆంగ్ల వికీపీడియా, స్మారకచిహ్నం, చరిత్ర, చైనీస్ వికీపీడియా, బాట్‌లు ..                                               

వికీపీడియా

వికీపీడియా వివిధ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఒక ఉచిత చేరండి సేవ. దాని ఒక లాభాపేక్ష లేని సంస్థ. వికీమీడియా ఫౌండేషన్, విన్న అనేక సభ్యులు సామూహిక కృషి, సులభమైన వెబ్ సైట్, you can create a single టెక్నాలజీ. ఎన్సైక్లోపీడియా ఆ సర్వే యొక్క జ్ఞానం సేవ. వికీపీడియా మరియు ఈ రెండు పదాల నుంచి ఉద్భవించింది. ఇది అది 2001, జిమ్మీ వేల్స్, లారీ సంగీతా is enabled. అప్పటి నుండి, అత్యంత వేగంగా-పెరుగుతున్న ఇంటర్నెట్ లో వెబ్ సైట్ లో ఒకటి మరియు ప్రాచుర్యం పొందింది.

                                               

ఆంగ్ల వికీపీడియా

తెలుగు వికీపీడియా తెలుగు వికీపీడియా ఉంది అని ఉచిత ఆన్లైన్ విజ్ఞాన సర్వస్వం వికీపీడియా ఇంగ్లీష్ ఎడిషన్. It was in 2001, జనవరి 15, స్థాపించబడింది. జూలై 2012 లో, చివరిలో నాలుగు మిలియన్ వ్యాసం చేరుకుంది, ఇది వికీపీడియా మొదటి సమస్య సెప్టెంబర్ 2014 చివరి నాటికి, అత్యధిక వ్యాసం లో, మేము కలిగి ఉంది. నవంబర్ 2014 నాటికి అన్ని వికీపీడియా గురించి వ్యాసాలు 13.7% ఇంగ్లీష్ ఎడిషన్, ఇది రుగ్మతలు. చెందినవి ఈ కాగితం లో, క్రమంలో ఇతర భాషలు కంటే వికీపీడియా అభివృద్ధి ద్వారా 2003 లో, కంటే ఎక్కువ 50% పడిపోయింది. 04-11-2014 నాటికి, ఇది 46.38.806 వ్యాసం ఉన్నాయి. లో డిసెంబర్ 2012 న తెలుగు వికీపీడియా లో వ్యాసం, టెక్స్ ...

                                               

వికీపీడియా స్మారకచిహ్నం

వికీపీడియా smarten వికీపీడియా గుర్తింపు తెలియని, ఒక ఉపసమితి ఉన్న smarten. వికీపీడియా రచయిత ప్రయత్నం గుర్తింపు ఆర్మేనియన్ శిల్పి Mihran Hakobyan, ఈ విగ్రహం రూపకల్పన చేశాడు. 2014, అక్టోబర్ 22, రోజువారీ సగటు చదరపు స్థానిక వికీమీడియా చాప్టర్, వికీమీడియా ఫౌండేషన్ కోసం కంపెనీ ప్రతినిధులు సమక్షంలో ఈ విగ్రహం ఆవిష్కరించబడింది.

                                               

వికీపీడియా చరిత్ర

వికీపీడియా మొదటి Nupedia చెప్పారు, ఆంగ్లియా జ్ఞానం కోసం సేవ ప్రాజెక్ట్ మద్దతు ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది. Nupedia అతను రంగంలో నిపుణులు వ్యాసాలు రాస్తారు by her. వాటిలో, ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఒక సమీక్ష చేసిన. PDF జ్ఞానం Crusoe చేర్చారు చేయవచ్చు. Newmedia is one of the very first గృహాలు చెప్పారు, సంస్థ యొక్క వెబ్సైట్ లో 2000 ఆధ్వర్యంలో మార్చి 9 సంవత్సరాల సమయం చాలా. గృహాలు సిఈఓ పేరు జిమ్మీ వేల్స్, మరియు దాని ముఖ్య సంపాదకుడు లారా మరియు సాంగ్ తర్వాత వికీపీడియా కూడా వీర్య ధ్రవమ్ చ ల్ల డమ్ అదే పదం consolerunner. మరియు. ఇది ఉంది, Nupedia ఓపెన్ కంటెంట్ లైసెన్స్ అనే లైసెన్స్ కలిగి ఉండేది. కానీ వికీపీడియ ...

                                               

చైనీస్ వికీపీడియా

చైనీస్ వికీపీడియా అనేక వికీపీడియా యొక్క చైనీస్-భాష ఎడిషన్. ఈ ఎడిషన్ అక్టోబర్ 24, 2002, in the beginning. చైనీస్ వికీపీడియా, సరళీకృత చైనీస్, సంప్రదాయ చైనీస్ స్క్రిప్ట్, రెండు అనేక స్క్రిప్ట్స్ అదే వ్యాసం చూపవచ్చు. అది వ్యాసం యొక్క గణాంకాల ఆధారంగా 15వ అతిపెద్ద ఎడిషన్. 2016, జూలై 14, ఇది 8.89.003 వ్యాసం of the container.

                                               

వికీపీడియా బాట్‌లు

వికీపీడియా బాట్లను, వికీపీడియా నిర్వహణ పనులు స్టేట్ ఇంటర్నెట్ బాట్లను. ఈ బ్యాట్ ద్వారా టెంప్లేట్ వివిధ భాష-వికీపీడియా లో మిలియన్ల, వ్యాసం కోసం మీరు. సులభం, కేవలం, శైలి లోపాలు తర్వాత గణాంకాలు డేటా అందించడానికి, as things to do in order to pave the way to it, which is known for the కంప్యూటర్ కార్యక్రమాలు తరచుగా ఉపయోగించే కలిగి. Make use of సాధారణ దిద్దుబాటు లోపాలు ఉండవచ్చు స్వయంచాలకంగా నోటిఫై, రూపకల్పన బాటలు కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని అనామక వినియోగదారులు విధ్వంసక చర్యల ద్వారా తయారు చేస్తారు. మీరు వాటిని త్వరగా గుర్తించడానికి మరియు తిరిగి మార్చడానికి వ్యతిరేక మంత్రదండం తో పాటు కార్యక్రమం జరిగింది. ...

                                     

★ వికీపీడియా

 • వ క ప డ య వ వ ధ భ షల ల లభ చ ఒక స వ చ ఛ వ జ ఞ న సర వస వ ద న న ల భ ప క ష రహ త స స థ వ క మ డ య ఫ డ షన న ర వహ స త ద వ క అనగ అన క మ ద సభ య ల
 • ఇ గ ల ష వ క ప డ య ల ద ఆ గ ల వ క ప డ య అనగ ఉచ త ఆన ల న ఎన స క ల ప డ య వ క ప డ య య క క ఆ గ ల ఎడ షన ఇద 2001 జనవర 15 న స థ ప చబడ ద జ ల 2012
 • 2001, జనవర 15న మ ట టమ దటగ ఆ గ ల భ షల వ క ప డ య అన వ జ ఞ నసర వస వ జ లస థల న జ మ మ వ ల స ల ర స గ ర ఆర భ చ ర స వచ ఛ ద గ ఎవర క వ ర తమక
 • వ క ప డ య స మ రకచ హ న వ క ప డ య మ న య మ ట వ క ప డ య గ ర త ప గ ప ల డ ల న స బ స ల ఉన న స మ రకచ హ న వ క ప డ య రచయ తల క ష క గ ర త ప గ
 • ఈ వ య స స వ చ ఛ వ జ ఞ న సర వస వమ న వ క ప డ య చర త రక స బ ధ చ ద వ క ప డ య మ దటగ న య ప డ య అన ఆ గ లభ ష వ జ ఞ న సర వస వ ప ర జ క ట క సహ య ప ర జ క ట గ
 • వ క ప డ య వర గమ అనగ ఆన ల న వ జ ఞ న సర వస వ వ క ప డ య క సహకర చ వర గమ వ యక త గత సహ యక లన వ క ప డ యన ల అ ట ర వ క ప డ యన లల అత యధ క భ గ స వచ ఛ ద
 • చ న స వ క ప డ య Chinese Wikipedia చ న స ల 中文維基百科 中文维基百科 అన ద వ క ప డ య య క క చ న స భ ష ఎడ షన ఈ ఎడ షన అక ట బర 24, 2002 ల ప ర ర భమ ద
 • వ క ప డ య బ ట ల వ క ప డ య ల న ర వ హణ పన ల న ర వర త చ ఇ టర న ట బ ట ల ఈ బ ట ల ద వ ర వ వ ధ భ ష వ క ప డ య ల ల మ ల యన ల వ య స లన స ష ట చవచ చ
 • వ క ప డ య న ర వ హక ల అనగ వ క ప డ య ల న ర వ హక వ ధ ల న ర వర త స త న న వ డ కర ల చ ల క ల న డ వ క ప డ య ల వ య స ల ర స త న న వ శ వసన య వ డ కర లన
 • క మ వ ట ద న స ష ట చడ న క మద దత న చ చ డ బ మ స ల వచ చ న డబ బ ల వ క ప డ య స థ పనక ఉపయ గపడ డ య మ ర చ 2000 ల అ దర చ త ర వ య చ య యబడ ల అ దర క
                                     
 • సర వస వ త ల గ భ ష సమ త వ ర వ జ ఞ న సర వస వ ప రచ రణ అయ య య త ల గ వ క ప డ య ఆధ న క అ తర జ ల య గ ల ప రత ఒక కర ప ల గ నగల వ జ ఞ న సర వస వ 2004 తర వ త
 • ప రణయ ర జ వ గర త ల గ న టక ర గ పర శ ధక డ , త ల గ వ క ప డ య న ర వ హక డ వ న త న న టక లత జన ద ష ట న ఆకర ష చ ప రయత న చ స త న న ప ప క ర న థ య టర క
 • వ క మ డ య ఫ డ షన అమ ర క ల స థ ప చబడ న ల భ ప క షల న స వచ ఛ ద స స థ. ఇద వ క ప డ య ఇతర స దర ప ర జ క ట ల ప ర గత క క ష చ స త ద ఇద 2005 ల స థ ప చబడ ద
 • గత ఏడ ర జ ల ప ర గ త న న వ క షణల గల వ య స లన చ ప స త ద భ రత యభ షల వ క ప డ య ప జ అభ యర ధనల వ య స ల ప జ వ క షణల అప రమ య గ మ దట ప జ వ వర లన చ ప స త ద
 • కవ వ య సకర త. 1985: ప రణయ ర జ వ గర న టకర గ పర శ ధక డ త ల గ వ క ప డ య న ర వ హక డ 1931: ప రత ప అన పత ర క స ప దక డ గణ ష స కర వ ద య ర థ
 • భ షల ల అ ద బ ట ల ఉన న ఈ వ క ప డ య న ట జన ల అత యధ క గ చ స వ బ స ట లల ఆరవద గ గ ల స ర చ ర జల ట స ల మ దట ప జ లల వ క ప డ య ప జ ల డ అవక శ ప రత
 • త లగ ప త య తద వ ర రచయ తక వ డ క ట న న వ యక త క ఇద దర క ల భ చ క ర త ద వ క ప డ య ఈ ల స న స ల ల ఒకద న న వ డ త ద ఈ స స థ 2001ల స టర ఫర పబ ల క
 • నట ప లస త న ప ల స త న యన న షనల అథ ర ట - ఇ గ ల ష వ క ప డ య : ల క ప లస త న ఇ గ ల ష వ క ప డ య : ల క ప లస త న ప ల స త న యన న షనల అథ ర ట ఎ ఎస
 • వ క ప డ య స హస య త ర మ గణ క ల సహ య వ క ప డ య స హస య త ర గ ర చ వ వర చ డ
 • ప థ లజ ల బ ర టర న హ దర బ ద ల స థ ప చ ర ఆయన త ల గ భ ష భ మ న త ల గ వ క ప డ య స స థల అధ క ర అ గజ ల ర జశ ఖర గ ర వ జయనగర జ ల ల స ల ర ల శ ర మత
                                     
 • వ క ప డ య స హస య త ర మ గణ క ల సహ య వ క ప డ య స హస య త ర గ ర చ వ వర చ డ
 • వ క ప డ య స హస య త ర మ గణ క ల సహ య వ క ప డ య స హస య త ర గ ర చ వ వర చ డ
 • వ క ప డ య స హస య త ర మ గణ క ల సహ య వ క ప డ య స హస య త ర గ ర చ వ వర చ డ
 • వ క ప డ య స హస య త ర మ గణ క ల సహ య వ క ప డ య స హస య త ర గ ర చ వ వర చ డ
 • వ క ప డ య స హస య త ర మ గణ క ల సహ య వ క ప డ య స హస య త ర గ ర చ వ వర చ డ
 • శ క షణ సమ చ ర వ ద క : ల క డ జ టల ఎస ఎల ఆర క మ ర గ ర చ - ఇ గ ల ష వ క ప డ య : ల క క మ ర camera ఎస ఎల ఆర క మ ర ప య ట - అ డ - ష ట క మ ర క డ క
 • ప రత ప దన వ క ప డ య య క క స ష ట న ర గ ద ర త స ద మ దట ల వ క ప డ య న ప డ య క అన స బ ధ త ప ర జ క ట ల గ మ దల ధ అతన మ దట ల వ క ప డ య కమ య న ట క
 • 20: 13వ అల న ద శ ల సదస స క ల ల ప ర ల ప ర ర భమ నద డ స బర 9: త ల గ వ క ప డ య ఆవ ర భవ చ ద జనవర 18: హర వ శ ర య బచ చన హ ద కవ అమ త బ బచ చన
 • న గ ర జ నస గర ప ర జ క ట న ర మ ణ న క శ క స థ పన జర గ ద 2003: త ల గ వ క ప డ య స వ చ ఛ వ జ ఞ న సర వస వ ప ర ర భ 2004: ట స ట క ర క ట ల అత యధ క వ క ట ల
 • ర జ స వత సర తమ నక ఇ క 115 ర జ ల మ గ ల నవ 1953 - 2017: త ల గ వ క ప డ య సభ య డ ప రణయ ర జ వ గర వ క వత సర అన క న స ప ట త వర సగ 365ర జ ల

Users also searched:

వికీపీడియా, వకపడయ, వికీపీడియా చరిత్ర, చరతర, వకపడయచరతర, చైనీస్ వికీపీడియా, చనస, చనసవకపడయ, వికీపీడియా బాట్‌లు, బటల, వకపడయబటల,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

శ్రీ. పోలా భాస్కర్ ప్రకాశం జిల్లా.

వికీపీడియా కథనాలను స్థానిక భాషల్లో రూపొందించేందుకు ప్రభుత్వాలు, టెక్నాలజీ సంస్థలు, ఎన్జీవోలు, భాషానిపుణులు కృషిచేయాలని ఐఐఐటీ హైదరాబాద్‌ చైర్మన్‌. వికీపీడియా నుంచి న్యూస్‌ వెబ్‌సైట్‌. వికీపీడియా স্লোভেনীয় in এ অনুবাদের వికీపీడియా যোগ వికీపీడియా:విషయ ప్రాముఖ్యత. BUGGAVANKA PROJECT. పెయిడ్‌ సైట్‌గా వికీపీడియా! Mar 20 2021 @ AM. అన్నపూర్ణ మ్యారేజెస్ అన్ని కులముల వారికి పెళ్లి సంబంధములు చూడబడును. ప్రవేశం ఉచితం ఉన్నతమైన కుటుంబాల ఎంపిక PH: 9397979750. Gandhi pedia ఇన్ తెలుగు అంటే ఏమిటి Vokal. La passion de Maida pour le militantisme social et politique est évidente dans les paroles émouvantes et profondes de ses chansons. 2013 08 07:35. sanaga pindi. The Telugu pedia Telugu: తెలుగు వికీపీడియా was begun on 10 December 2003 by Venna Nagarjuna, who is.

T Palamuru University.

February 19, 2019. సింహాలు తమ చరిత్రను తాము రాసుకునేవరకు వేటగాళ్లు రాసిందే చరిత్రగా చలామణి అవుతది. అందుకే ఎట్లైనా ఇండియాను ఓడించి కొత్త చరిత్ర సృష్టించాలనుకున్నడు. Untitled Acharya Nagarjuna University. హైదరాబాద్‌: తెలుగు భాష అస్తిత్వం కొనసాగాలంటే మన చరిత్ర, భౌగోళిక, రాజకీయ,.


మైండ్స్ తన సోషల్ నెట్‌వర్క్‌లో.

మూలం: వికీపీడియా పాచిసీ మూలం: పాచిసీ. భారతదేశం యొక్క విభిన్న మూలాలు కలిగిన క్రీడ. ఆధునిక యుద్ధ కళల పునాది భారతీయ మరియు చైనీస్ శైలుల యుద్ధ కళల సమ్మేళనంలో ఉంటుంది. ఋతు చక్రం పీరియడ్స్ సరైన క్రమంలో. సావిత్రి గారు నటించిన సినిమాలలోని పాటల లిరిక్స్ కోసం ఈ లింక్ ను క్లిక్ చేయగలరు. సావిత్రి గారి గురించి మరిన్ని వివరాలకోసం వికీపీడియా లో చూడడానికి ఈ లింక్ ను.

వికీపీడియా:Readers FAQ te.

సబితా ఇంద్రారెడ్డి. తెలుగు వికీపీడియాలో వ్యాసాలు పెంచాలి: తెలుగు వికీపీడియా సదస్సు 2020లో వక్తల నిర్ణయం పీహెచ్‌డీ కోర్సులు. టిస్ బాట్ 2020కు దరఖాస్తులు. చైనా, తైవాన్‌ల మధ్య వికీపీడియా BBC. 5 నా సైటు లోని ఒక పదానికి లింకును వికీపీడియా కు ఇవాలంటే, నా సైటుకు GNU FDL ఉండాలా? ఎందుకంటే, వారి బాట్స్‌ ఒక నిర్ణీత వ్యవధి ప్రకారం అన్వేషణ చేస్తాయి, అందుచేత​. తల్లి తండ్రుల అనుమతి లేని పెళ్ళి. వర్గం:తెలుగు వికీపీడియాలో బాట్లు. మరో భాషలో చదవండి వీక్షించు సవరించు. తెలుగు లో వున్న బాటు ఖాతాలున్న వాడుకర్లు. వాడుకరి:వైజాసత్య వాడుకరి:Mpradeep వాడుకరి:​Arjunaraoc.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →