Топ-100
Back

ⓘ ఫాదర్ పూదోట జోజయ్య యస్.జె. ఫాదర్ పూదోట జోజయ్య, యస్.జె. గారు కతోలిక క్రైస్తవ గురువులు. కతోలిక రచయితలకు గొప్ప మార్గ దర్శకులు. కతోలిక బైబులులోని పూర్వవేదాన్ని తెలు ..
ఫాదర్ పూదోట జోజయ్య యస్.జె
                                     

ⓘ ఫాదర్ పూదోట జోజయ్య యస్.జె

ఫాదర్ పూదోట జోజయ్య, యస్.జె. గారు కతోలిక క్రైస్తవ గురువులు. కతోలిక రచయితలకు గొప్ప మార్గ దర్శకులు. కతోలిక బైబులులోని పూర్వవేదాన్ని తెలుగులోనికి అనువదించిన ప్రధములు.

                                     

1. జీవిత విశేషాలు

ఫాదర్ పూదోట జోజయ్య, యస్.జె. గారు, పూదోట మరయ్య, చిన్నమ్మ దంపతులకు 1931 ఫిబ్రవరి 15 న, గుంటూరు జిల్లాలోని కనపర్రు గ్రామంలో జన్మించారు. ఈయన ప్రాథమిక విద్యను కనపర్రులో, ఉన్నతవిద్యను ఫిరంగిపురంలో అభ్యసించారు. మద్రాసు లొయోలాలో కళాశాల విద్యను పూర్తిచేసి, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో యం.ఏ. సాహిత్యం లో పట్టా పుచ్చుకున్నారు. 1955లో తమిళనాడులోని దిండిగల్ నందు యేసుసభలో చేరిన జోజయ్యగారు, అటుపిమ్మట కొడైకెనాల్ లో తత్వశాస్ర్తాన్ని, కర్సియాంగ్ లో వేదాంతశాస్ర్తాన్ని నిశిత పరిశీలనా దృష్టితో క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం గావించారు. 1965, మార్చి 27న బిషప్ ముమ్మడి ఇగ్నేష్యస్ గారి చేతుల మీదుగా ఫిరంగిపురంలొ గురుపట్టం పొందారు.

రోమునగరంలోని బిబ్లికల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ లో బైబులు విద్యనభ్యసించిన జోజయ్యగారు ఆ తర్వాత తనదైన విశిష్టశైలిలో బైబిలు సాహిత్యానికి ఎనలేని సేవ చేసారు. లొయోలా కళాశాలలో 2 సంవత్సరములు ఉపన్యాసకునిగా విద్యార్థులకు చక్కని శిక్షణను అందించారు. పుస్తకరచన, బైబులుబోధ, విద్యార్థులకు నాయకత్వ శిక్షణ వీరి ముఖ్య కార్యక్రమాలు

                                     

2. సాహిత్యరంగంలో

1. అనువాదకునిగా అకుంఠిత దీక్షతో 17 సం.లు అవిరళకృషిసల్పి క్యాథలిక్ బైబులులోని పూర్వవేదాన్ని జనరంజకంగా తెలుగులోనికి అనువదించారు. 2. ఆధ్యాత్మికవేత్తగా ఆధ్యాత్మిక చింతనకు పెద్దపీట వేస్తూ ఆయన నడిపే బైబులు భాష్యం పత్రిక, బైబులు గ్రంథమాల ఆధ్యాత్మికరంగంలో నిత్యకృషీవలుడని చెప్పకనే చెబుతాయి. 3. విద్యార్థి బాంధవునిగా విద్యార్థిలోకాన్ని ఉత్తే జపరచడానికి, వారిలో నవచైతన్యం నింపడానికి ఆయన నడిపే చైతన్యవాణి పత్రిక, విద్యార్థిహిత గ్రంథమాల, విద్యార్థిలోకానికే నిర్దేశకాలు. 4. వక్తగా ఆంధ్రరాష్ర్ట మంతటా తిరిగి విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు, ఉపదేశకులకు సామాన్యప్రజానీకానికి వందలకొలది సదస్సులు నిర్వహించి, వారిలో నవ్యోత్సాహాలను నింపారు.
                                     

3. రచనల జాబితా

ఫాదర్ పూదోట జోజయ్య యస్.జె. గారి రచనలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి.

చైతన్యవాణి:

చైతన్యవాణి ద్వైమాసపత్రిక. ఇది వ్యాపారపత్రిక కాదు. యువతరానికి ప్రగతి మార్గాలను సూచించి ప్రబోధం కలిగించే హితోపదేశ పత్రిక. మార్చి 2017 నాటికి 217 సంచికలు వెలువడినాయి.

బైబులు భాష్యం:

బైబులు చదువుకొని ప్రార్థన జేసికోవడానికి ఉపయోగపడే పత్రిక. ఏడాదికి ఐదు సంచికలు.

మార్చి 2017 కి 226 సంచికలు వచ్చాయి.

బైబులుభాష్య సంపుటావళి

 • ఎనిమిదవ సంపుటం
 • నాలుగవ సంపుటం
 • రెండవ సంపుటం
 • ఏడవ సంపుటం
 • ఐదవ సంపుటం
 • ఆరవ సంపుటం
 • మొదటి సంపుటం
 • తొమ్మిదవ సంపుటం
 • పదవ సంపుటం
 • మూడవ సంపుటం

ఇతర రచనలు

 • పూర్వ నిబంధన కథలు
 • నూత్న నిబంధన కథలు
 • ప్రాత నిబంధన కథలు-1
 • నైతికమార్గం
 • ప్రాత నిబంధన కథలు-3
 • తోబీతు
 • ప్రాత నిబంధన కథలు-2
                                     

3.1. రచనల జాబితా చైతన్యవాణి:

చైతన్యవాణి ద్వైమాసపత్రిక. ఇది వ్యాపారపత్రిక కాదు. యువతరానికి ప్రగతి మార్గాలను సూచించి ప్రబోధం కలిగించే హితోపదేశ పత్రిక. మార్చి 2017 నాటికి 217 సంచికలు వెలువడినాయి.

                                     

3.2. రచనల జాబితా విద్యార్థిహిత గ్రంథమాల:

చైతన్యవాణి పూర్వసంచికల్లోని ఉత్తమరచనలను కొన్నింటిని ఎన్నికచేసి 18 గ్రంథాలుగా ప్రచురించారు.

 • విజయపథం విజయ సూత్రాలు
 • నైతికమార్గం నైతికాంశాలు
 • వెలుగు బాట
 • లోచూపు వ్యక్తిత్వాన్ని గూర్చి చెప్తుంది
 • మంచి అలవాట్లు మర్యాదా పద్ధతులు
 • తల్లిదండ్రులుగా ఉపాధ్యాయులు
 • ఆత్మావలోకనం ఆత్మపరిశీలనాన్ని గూర్చి
 • గెలుపు బాట ఉపదేశాలు, సూచనలూ
 • దీప్తికథలు నీతికథలు, ప్రశ్నలతో
 • చైతన్యదీపం 16 నైతికాంశాలు
 • నీతికథలు 188 నీతికథల సంపుటి
 • ప్రబోధ కథలు నీతికథలు, ప్రశ్నలతో
 • ప్రేరణ కథలు నీతికథలు, ప్రశ్నలతో
 • హితోపదేశాలు 60 నైతికాంశాలు
 • ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అవర్చుకోండి సమస్యను ఎదుర్కోవటంలో నూతన మార్గాలు
 • మెరుపు తలపులు 49 నైతిక విలువలు
 • నైతిక విలువలు 47 నైతికాంశాలు
 • ఏరిన ముత్యాలు 285 సుభాషితాలు
                                     

3.3. రచనల జాబితా బైబులు గ్రంథమాల:

పై బైబులుభాష్యం సంచికలను కొన్నింటిని ప్రత్యేక గ్రంథాలుగా ప్రచురించారు.

 • పాపోచ్చారణం పాపసంకీర్తనాన్ని గూర్చి
 • దివ్యనామావళి క్రీస్తు బిరుదాలు
 • కడగతులు మరణ మోక్ష నరకాదులు
 • క్రీస్తు క్రీస్తును గూర్చి
 • విజ్ఞాన బాధలు విజ్ఞాన గ్రంథాలమీద వ్యాఖ్య
 • వాళ్ళిద్దరూ ఒకే వ్యక్తిగా వివాహం, కుటుంబజీవితం
 • బైబులు పోటీలు 48 బైబులు క్విస్సులు
 • బైబులు దృష్టాంతాలు బైబులు కథలూ, ఉదాహరణలూ
 • కీర్తనామృతం 20 కీర్తనల మీద వ్యాఖ్య
 • భక్తవిజయం బైబులు భక్తుల కథలు
 • బైబులు భక్తులు 49 మంది భక్తుల జీవితాలు
 • దేవుని ఆత్మ
 • జ్ఞానస్నానం జ్ఞానస్నానం, భద్రమైన అభ్యంగనం
 • బాధాతత్వం సిలువమార్గం, సప్తవాక్యాలు
 • మన్రేసా ఇగ్నేష్యసుగారి వడకం
                                     

3.4. రచనల జాబితా బైబులు వివరణలు:

 • పునీత పౌలు బోధలు
 • బైబులు గ్రంథావళి
 • ప్రవక్తల వాణి
 • పునీత లూకా సువిశేష వివరణం
 • పునీత పౌలు సందేశ వివరణం
 • బైబుల్లో స్త్రీలు
 • పునీత మాత
 • క్రీస్తుసామెతలు
 • ఆధ్యాత్మిక జీవితం
 • పునీత మత్తయి సువిశేష వివరణం
 • పునీత యోహాను దర్శనగ్రంథం
 • పునీత మార్కు సువిశేష వివరణం
 • పునీత యోహాను సువిశేష వివరణం
 • ప్రార్థనానుభవం
                                     

3.5. రచనల జాబితా బైబులుభాష్య సంపుటావళి

 • ఎనిమిదవ సంపుటం
 • నాలుగవ సంపుటం
 • రెండవ సంపుటం
 • ఏడవ సంపుటం
 • ఐదవ సంపుటం
 • ఆరవ సంపుటం
 • మొదటి సంపుటం
 • తొమ్మిదవ సంపుటం
 • పదవ సంపుటం
 • మూడవ సంపుటం
                                     

3.6. రచనల జాబితా ఇతర రచనలు

 • పూర్వ నిబంధన కథలు
 • నూత్న నిబంధన కథలు
 • ప్రాత నిబంధన కథలు-1
 • నైతికమార్గం
 • ప్రాత నిబంధన కథలు-3
 • తోబీతు
 • ప్రాత నిబంధన కథలు-2