Топ-100
Back

ⓘ అనువాద సినిమాలు ..
                                               

కొండవీటి సింహం (1969 సినిమా)

కొండవీటి సింహం 1969, అక్టోబరు 2న తెలుగులో విడుదలైన ఒక డబ్బింగ్ సినిమా. ఎం.జి.ఆర్. పిక్చర్స్ ఎం.జి.రామచంద్రన్ నిర్మాణ సారథ్యంలో కె.శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ఎం.జి.రామచంద్రన్, జయలలిత, ఎస్.ఏ. అశోకన్, పండరీబాయి తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, కె.వి.మహదేవన్, పామర్తి సంగీతం అందించారు.

                                               

పోలీస్ స్టోరి

పోలీస్ స్టోరి 1996లో విడుదలైన కన్నడ అనువాద చిత్రం. థ్రిల్లర్ మంజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో సాయికుమార్, పి. జె. శర్మ, సత్యప్రకాశ్ నటించగా, సాధు కోకిల సంగీతం అందించారు.

                                               

మెరుపు కలలు

మెరుపు కలలు రాజీవ్ మీనన్ దర్శకత్వంలో నిర్మితమై 1997లో విడుదలైన తమిళ డబ్బింగ్ ముక్కోణపు ప్రేమకథాచిత్రం. చిత్రంలో అరవింద్ స్వామి, ప్రభుదేవా, కాజోల్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించగా, గిరీష్ కర్నాడ్, ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, వి.కె.రామస్వామి, నాజర్ ఇతర ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు. సినిమాకు పాటలు, నేపథ్యసంగీతం ఎ.ఆర్.రెహమాన్ సమకూర్చారు.

                                     

ⓘ అనువాద సినిమాలు

 • భ రత య స న న టక, ట వ ధ ర వ హ క నట అన వ ద కళ క ర ణ జ నక స మ జ క స వక ర ల జ నక ప ర త క న న స న మ ల జ నక ర మ డ 1988ల వ డ దల న త ల గ స న మ
 • స న మ లల అశ ల లత ల ద బ త మ త ద న మ చ నట లయ త వ ట న బ త స న మ ల అనవచ చ న ఒక న ర వచన ఆ గ ల ల pornography అన పద న క all explicit material
 • న వ వ న శ ర మత 1988ల వ డ దల న త ల గ అన వ ద చలనచ త ర శ ర ర జర జ శ వర ఇ డ యన ఫ ల మ స పత క ప వ శ ల క ష న ర మ ణ స రథ య ల ఐ.వ శశ దర శకత వ
 • 2004వ స వత సర ల 121 అచ చ త ల గ చ త ర ల 57 అన వ ద చ త ర ల వ డ దల య య య ఈ య డ ద లక ష మ నరస హ వర ష శ కర ద ద ఎ బ బ ఎస . మ స
 • ప రక శర వ వ మధ స దనర వ ల స న మ లక పన చ శ డ మ టల రచయ తగ ఇతన ప రయ ణ అన వ ద చ త ర త మ దల ద శ వగ గ స మ చ త ర న న య ధ న య ధ ల గ త ల గ ల అన వద చ ర
 • మ డ మ గ డ - ప క ప ళ ళ క డ హ ట స గ న ల చ య మణ రత న ర ప ద చ న దళపత ర జ అన వ ద చ త ర ల న మ చ వ జయ న న స త చ స క న న య అ క ర అ త అక కమ గ డ అగ ర మ ట
 • 2006 స వత సర ల 110 అచ చ త ల గ చ త ర ల 88 అన వ ద చ త ర ల వ డ దల య య య వ ష ణ అక డమ ప క ర స చలన స పర హ ట గ వ జయ స ధ చ కల క షన లల సర క త త
 • రక త భ ష క స ట షన మ స టర క డ హ ట చ త ర ల గ న ల చ య మణ రత న ఘర షణ అన వ ద చ త ర ఉదయ ఆటలత చ ల ర జ ల ప రదర శ తమ ఆయన చ త ర లక ఆ ధ రద శ ల ఓ క ర జ న
 • 2005 స వత సర ల 129 త ల గ చ త ర ల 62 అన వ ద చ త ర ల వ డ దలయ య య స పర గ డ క బ న స స క ర త ఈ య ట స పర హ ట గ న ల చ ద న వ వ స త న ట
 • మ వ స మ మ వ స జ స న మ ల ఈట వ స న మ మ మ య జ క జ మ న మ య జ క ర జ మ జ క స జ మ న క మ డ ఈట వ ప లస ఖ ష ట వ త ల గ ల అన వ ద ప రస ర ల అ ద స త న న
 • మ దటగ చ ర త రక, అపర ధ పర శ ధన నవల అన వ ద ల ఎక క వగ జర గ య ద న న అన వ ద య గ అన ప ర క నవచ చ న బ గ ల భ షన డ అన వ ద తమ న నవలల ల ఆన దమఠ ఓ
 • స భ షణల ర యమన అడ గ డ తర వ త... వ న న లక ట ర మక ష ణ ల ట రచయ తల క దన న అన వ ద చ త ర లన న ఆయన దగ గరక వచ చ వ మర వ ప ర మ త స న స న మ లన న ట క త ల గ
 • డ ట య ల క ట Dhuruvangal Pathinaaru English: 16 Extremes అన తమ ళ అన వ ద చ త ర న న క ర త క నర న దర శకత వ వహ చ డ ఈ చ త ర న క రచయ తగ న ర మ తగ

Users also searched:

...