Топ-100
Back

ⓘ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. ఈరోజుల్లో అంగ్ల భాష ప్రాధాన్యత తక్కువేమి కాదు. విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలకు, సంస్థల నిర్వహణ సంబంధించి ఇది ఎంతో ముఖ్యమైంది. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అన ..
                                     

ⓘ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్

ఈరోజుల్లో అంగ్ల భాష ప్రాధాన్యత తక్కువేమి కాదు. విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలకు, సంస్థల నిర్వహణ సంబంధించి ఇది ఎంతో ముఖ్యమైంది. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనగా ఆంగ్లం నేర్చుకొని మాట్లాడే పద్ధతి. అంటే ఆంగ్లం తెలియడం వేరు, మాట్లాడడం వేరు. ఇంగ్లీషులో వ్యాకరణం బాగా తెలిసిఉన్న వారు కూడా చాలామంది మాట్లాడే విషయంలో వెనకబడి ఉంటారు. అందుకే చాలామంది రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైనా, ఇంటర్వ్యూ లలో ఫెయిల్ అవుతుంటారు. అందుకే ఆంగ్లం తెలియడం కాదు, మాట్లాడడం ముఖ్యం.స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సాధనకు అనేక రకాలు పుస్తకాలు వివిధ బాషలకు ఉపయోగపడే విధంగా అందుబాటులో లభ్యమవుతున్నాయి.వీటి ద్వారా సాధన చేసి ఆంగ్లభాషలో మాట్లాడటానికి ఒక సాధనం లాంటిది.ప్రస్తుత కాలంలో అంతర్జాలం ద్వారా అనేక రకాల ఆప్లికేషన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ మాట్లాడే ఆంగ్లంనే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అని అంటారు.

                                     

1. నిర్వచనం, వివరణ

కొన్ని పద రూపాలు, వాఖ్య నిర్మాణాలు, పదబంధాలు, భాష శైలులు ఉన్నాయి. వీటిని మనం రాయడం కంటే మాట్లాడటంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం. మనం మాటలు ఎలా చెబుతామో అలా ఉచ్చారణ ఉంటుంది.చాలా మంది ప్రజలు ప్రామాణిక ఆంగ్ల మాండలికాన్ని వారు వచ్చిన లేదా నివసించే దేశం యొక్క భాగానికి చెందిన యాసతో మాట్లాడతారు.బ్రిటీష్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేవారు సాధారణంగా స్వీకరించిన ఉచ్చారణను వింటారు. ఇది తరచుగా బిబిసి, ఇతర వార్తా మాధ్యమాలలో, భాషా అభ్యాసకుల కోసం కొన్ని కోర్సులలో ఉపయోగించబడే భాష యాస. అయితే వివిధ రకాలైన ఆంగ్ల స్వరాలు వినడం కూడా ప్రంచంలో సాధారణం.మాట్లాడే ఒత్తిడి, లయను మనం ఎలా ఉపయోగిస్తామో ఉచ్చారణలో కూడా ఒక ముఖ్యమైన భాగం.ఉదాహరణకు, ఒక పదంలోని ఏ అక్షరాలను నొక్కిచెప్పారో, నొక్కిచెప్పబడిన, నొక్కిచెప్పని అక్షరాల విభిన్న నమూనాలు ఎలా ఉచ్ఛరిస్తాయో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.ప్రత్యేకమైన పదాలు, పదబంధాలు, వాక్యాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ఆంగ్లంలో సాధారణ శబ్ద నమూనాలు కూడా ఉన్నాయి.

                                     

2. ఆంగ్లభాష చరిత్ర

5 వ శతాబ్దం ఎడి లో బ్రిటన్ పై దాడి చేసిన ముగ్గురు జర్మనీ తెగల రాకతో ఆంగ్ల భాషా చరిత్ర నిజంగా ప్రారంభమైంది.ఈ ముగ్గురు, యాంగిల్స్, సాక్సన్స్, మర జూట్స్ అనేవారు ఉత్తర సముద్రం మీదుగా డెన్మార్కు నుండి ఉత్తర జర్మనీ దాటారు.ఆ సమయంలో బ్రిటన్ దేశస్థులు సెల్టిక్ భాష మాట్లాడేవారు.కానీ సెల్టిక్ మాట్లాడేవారిలో ఎక్కువ మందిని, ఆక్రమణదారులచే పశ్చిమ, ఉత్తరాన నెట్టబడ్డారు.ప్రధానంగా ఇప్పుడు వేల్స్, స్కాట్లాండ్, ఐర్లాండ్ కోణాలు "ఇంగ్లాండ్" నుండి వచ్చాయి. వారి భాషను "ఇంగ్లిస్క్" అని పిలుస్తారు. దీని నుండి "ఇంగ్లాండ్", "ఇంగ్లీష్" అనే పదాలు ఉద్భవించాయి.

                                     
  • త ల స వ ట న అన వ గ మలచ క న ద క వ ల గ వ వర చ ర ఆ గ ల య ద శ చర త రమ కథల గ థల స ప క న ఇ గ ల ష డ జ టల ల బ రర ఆఫ ఇ డ య ల న గ ర థ ప రత
  • ర జ జ ఈ ర జ ల ల ఆ గ ల భ ష య క క ప ర ధ న య ద ష ట య చ ల మ ద స ప క న ఇ గ ల ష ద వ ర ద న న న ర చ క ట న న ర ప రభ త వ ప ర వ ట ర గ వ యవహ ర లల న
  • house Spot went under the house Spot ran through the house Spot jumped over the house. స ప క న ఇ గ ల ష Page మ స: Reflist styles.css has no content.
  • డ న పబ ల క స క ల ఈ ప ఠశ ల డ న వ య ల ల న ల ద డ న క ల జ అఫ స ప క న ఇ గ ల ష వ ట వ ఈ ప ఠశ లల వ ట క డ న త స బ ధ ల ద క న న ప ఠశ లల డ న

Users also searched:

...
...
...